პარტნიორები

ს/ს თიბისი ბანკი
ტერაბანკი
ლიბერთი ბანკი
ი/ ბესიკ მაჩიტიძე
შპს“გ.კ“
ი/მ ვაჟა ისაკაძე
ი/მ თამარ ტაკიძე
შპს „ლომბარდი“