ლომბარდი

ოქროს ლომბარდი


სალომბარდე სესხი ძვირფასი ლითონების უზრუნველყოფით:

სესხი ლარში: 1,5% - 2,2%

1,5% - 1,9% - სტანდარტული შეფასებით

1,9% - 2,2% - მაქსიმალური შეფასებით

1 -სტანდარტული შეფასების 1,5% მოიცავს ჯარიმიან სესხს, რომელსაც იხდით გაფორმების დღიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეზე, გადაუხდელობის შემთხვევაში გაქვთ 2 დღე საშეღავათო, სხვა შემთხვევაში დაგეკისრებათ ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე ათვისებული თანხის 0,27% .
2 -სტანდარტული შეფასება 1,9%
არის უჯარიმო სესხი რომელზეც შეგიძლიათ ყოველ 2 თვეში გადაიხადოთ ყოველგვარი ფარული ხარჯების გარეშე, აგრეთვე შესაძლებელია ეტაპობრივად ძირზე კლება ნებისმიერ დროს. თქვენს მიერ ათვისებული თანხის დრიური დარიცხული %-ით და არა მთლიანი თვის %-ით.
3 -სტანდარტული შეფასების 1,8%
მოიცავს ჯარიმიან სესხს, რომელსაც იხდით გაფორმების დღიდან ყოველ 30 კალენდარულ დღეზე, გადაუხდელობის შემთხვევაში გაქვთ 2 დღე საშეღავათო, სხვა შემთხვევაში დაგეკისრებათ ყოველ ვადა გადაცილებულ დღეზე ათვისებული თანხის 0,27% .
4 -მაღალი შეფასება 2,2% მოიცავს იგივე უჯარიმო სესხის პირობებს, რომელიც განსხვავდება უმაღლესი შეფასებით.
      ნებისმიერ სალომბარდე სესხზე შეგიძლიათ სესხის ეტაპობრივი დაფარვა თავისუფალი გრაფიკით (გამოვაკლოთ ნებისმიერი თქვენთვის სასურველი თანხა ყოველი პროცენტის გადახდისთანავე), თანხის დამატება (ლიმიტამდე). გატანის შემთხევაში გადაიხდით მხოლოდ დღიურ დარიცხულ პროცენტს.

გრაფიკული სესხი:      
    გრაფიკული სესხი გაძლევთ საშუალებას დაფაროთ სესხი ფიქსირებულ თარიღში ფიქსირებული თანხით.სესხის გაფორმება შესაძლებელია 3 თვიდან ზემოთ თქვენთვის სასურველ ვადამდე. ფიქსირებული თანხა შეადგენს პროცენტს და ძირ თანხას. თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში დაგერიცხებათ ჯარიმა ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ათვისებული თანხის 0,3% ოდენობით.

ასევე კომპანია „მ.ფინანსი“ გთავაზობთ სალომბარდე სესხს ვერცხლის უზრუნველყოფით თვეში 3%-ად, ჯარიმის გარეშე, მაღალი შეფასებით. შესაძლებელია გაფორმდეს გრაფიკული სესხიც. სესხი ფორმდება მხოლოდ ლარში.

ნივთების გატანის დღეებია : ორშაბათი, ოთხშაბათი, პარასკევი.