კომპანიის შესახებ

    კომპანია „მ.ფინანს“-მა ფუნქციონირება დაიწყო 2011 წლიდან. ჩვენი ორგანიზაცია მომხმარებელს სთავაზობს ფინანსურ მომსახურეობას:
ლომბარდი, თამასუქი, ფულადი გზავნილები, ვალუტის ყიდვა-გაყიდვა. კომპანიას ამჟამად აქვს 6 ფილიალი საქართველოს სხვადასხვა რეგიონში.

  დაგეგმილია 2017 წელს გაიზარდოს ფილიალების რაოდენობა 12-მდე. ორგანიზაცია არის ორიენტირებული იყოს საუკეთესო საფინანსო ორგანიზაციებს შორის და მომხმარებელს გაუწიოს მომსახურეობა ფარული ხარჯების გარეშე.